Welcome bij het Nationaal Informatie Instituut

In landen met een democratische samenleving is de openbaarheid van het bestuur een algemeen rechtsbeginsel. Dat houdt in dat de burger het recht heeft te weten welke informatie berust bij de overheid en wat de inhoud is van die informatie. De overheidsinformatie in ons land heeft betrekking op alle informatie waarop de burger recht heeft om in de Surinaamse samenleving te kunnen wonen, werken en leven. Het Nationaal Informatie Instituut is het centraal punt van overheidsinformatie en de communicatie daarvan.

Wanneer mensen weten waarom je iets doet, slecht of goed, kunnen ze altijd hun verwachtingen aanpassen en een antwoord op maat bedenken. Mensen in het duister laten tasten zorgt alleen maar voor negatieve uitbarstingen.

– Simon Sinek –

Volg ons ook via Socialmedia

Blijf op de hoogte van de laatste updates.