INFORMATIE ACTUEEL (INFO ACT)

In dit programma komen de activiteiten van de President, de Vice President, de First Lady en hoogtepunten uit De Nationale Assemblee.

FOCUS

Met dit programma worden belangrijke onderwerpen in het nieuws gehouden. Per aflevering wordt er gefocust op één beleidsonderwerp.

vb. een hot issue van een ministerie kan naast de andere producties, in Focus wat extra aandacht genieten.

OPINIE

In dit programma gaat een presentator met een of meerdere gasten in een studio setting inhoudelijk in op een onderwerp. Door video’s en interviews tussendoor te brengen wordt(en) de gast(en) in de gelegenheid gesteld te reageren op meningen van burgers.

BELICHT

Het voorlichtingsprogramma waar er vanuit een burgerperspectief onderwerpen worden belicht.

LET’S GET LOCAL

In dit programma staat het ondernemerschap met de focus op kleine ondernemers centraal.

RICHTING

In dit programma worden alle beleidsactiviteiten van de 16 ministeries in de schijnwerpers geplaatst. Dit programma is bij uitstek het forum voor de ministers.

BONGOMA

Is de Saramaccaanse vertaling van Richting en alle andere actuele zaken die worden verfilmd.

SACHAI

Is de Sarnami vertaling van Richting en alle andere actuele zaken die worden verfilmd.

GOONSEI

Is de Aucaanse vertaling van Richting en alle andere actuele zaken die worden verfilmd.

NII ACTUEEL

NII Actueel is een productie waarin alle actuele informatie wordt gebracht. Vanwege het feit dat niet alle items tijdloos zijn geeft het NII een korte beschrijving van een activiteit die heeft plaatsgevonden.

VERGROOTGLAS

In dit programma legt het NII de beleidsonderwerpen breedvoerig uit aan de samenleving, ondersteund door beeldmateriaal.

FOR YOUR INFORMATION

Is een informatieve video break waarbij de algemene kennis van de burger wordt vergroot.

ONBEPERKT

Onbeperkt is een radioprogramma voor en door mensen met een beperking. In deze tweewekelijkse productie staat het informeren over mensen met een beperking, de kansen en mogelijkheden die zij hebben centraal. Verder wordt u geïnformeerd over de inspanningen vanuit de overheid en de verschillende instanties dat betrekking heeft op de ontwikkelingen van deze doelgroep.